Proficiat, je bent zwanger.

In samenwerking met je gynaecoloog of huisarts kan ik je zwangerschap opvolgen. 

Ook na de bevalling kan ik moeder en kind verder begeleiden. De begeleiding van een gezin stopt niet na de eerste week, maar loopt verder door de eerste maanden, soms het eerste jaar na de geboorte van een baby.  

Tarieven:

Als geconventioneerde vroedvrouw  vallen alle verrichtingen binnen de nomenclatuur van de vroedvrouw. Dit wil zeggen dat er voor de meeste bedragen 100% terugbetaling door het ziekenfonds voorzien wordt. 

Eénmalig wordt er een administratieve zorgforfait van 50 euro aangerekend. Dit omvat beschikbaarheidsvergoeding en overheadskosten ... Verder is er een kilometervergoeding vanaf je woonplaats.

Wanneer je hierover enige twijfel waarneemt kunnen de kosten afhankelijk van de situatie bekeken worden.

Tarieven, werking en bereikbaarheid