zorgforfait

Sinds 1 oktober 2022 werd het zorgforfait verhoogd naar 50 euro. Dit bedrag betaal je éénmalig per zwangerschap en omvat het beschikbaar zijn, gebruik van kleine materialen, administratie derde betaler naar de mutualiteiten.

Je kan dit betalen via Payconic op ons eerste kennismakingsgesprek.